Pacific Education Advocacy Research & Learning Institute of New York

Board of Directors
click icons for more information

 • Dr. Eva Lu

  Yuhwa Eva Lu, Ph.D.

  Founding President

 • Peter Chiu

  Peter Chiu

  Secretary

 • Gary Parker

  Gary Parker

  MSW

Faculty and Researchers

 • Isora Bosch

  Isora Bosch, Ed.D., LCSW

 • Linda Lausell Bryant

  Linda Lausell Bryant, Ph.D.

 • SheYing Chen

  Sheying Chen, Ph.D.

 • Phil Coltoff

  Phil Coltoff, LMSW

 • Robert Davies

  Robert Davies, M.D.

 • Bin Fan

  Bin Fan, Ph.D.

 • Qin Gao

  Qin Gao, Ph.D.

 • Diane Grodney

  Diane Grodney, Ph.D.

 • Robert L. Hawkins

  Robert L. Hawkins, Ph.D.

 • XueSong He

  XueSong He, Ph.D.

 • Chuni Li

  Chuni Li, Ph.D.

 • Diane Mirabito

  Diane Mirabito, DSW

 • Ada C. Mui

  Ada C. Mui, Ph.D., ACSW, LMSW

 • Tony Salerno

  Tony Salerno, Ph.D.

 • Benjamin Sher

  Benjamin R. Sher

 • QingWen Xu

  QingWen Xu, Ph.D.

 • CamBao DeDuong

  CamBao DeDuong, LMSW

 • Chunfeng Gao

  Chunfeng Gao, Ph.D.

 • Lijun He

  Lijun He, Ph.D.

 • MeiGuey Jan

  MeiGuey Jan, LMSW

 • Chris Kam

  Chris Kam, LCSW-R

 • Wendy Lam

  Wendy Lam, LMSW

 • Huali Liu

  Huali Liu, Ph.D.

 • WeiJing Shi

  WeiJing Shi, LMSW